Kościuszki 5

Budynek przy ul. Kościuszki 5. Mieści się w nim siedziba Związku Ukraińców w Polsce, restauracja "Karpacka", oraz zakład fryzjerski J. Kuzińskiego, w którym w 1976 r. strzygł się kardynał Karol Wojtyła. Na drugim planie budynek będący siedzibą Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu - instytucji bardzo dla Przemyśla zasłużonej.