Kościół OO. Franciszkanów-Reformatów pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego.
Budowę kościoła rozpoczęto w 1641 r. Pod koniec XIX w. w kościele austriaccy zaborcy urządzili więzienie. Na pierwszym planie widoczna figura Krystiana Szykowskiego, pod wodzą którego w 1672 r. mieszkańcy Przemyśla rozbromili Tatarów pod Kormanicami, tym sposobem ratując miasto.