Gmach Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej przy Pl. Czackiego. Dawniej mieścił się tutaj Pałac Biskupów Greckokatolickich.