Zabudowania dawnego młyna parowego z przełomu XIX i XX w. przy ul. Mickiewicza.