Budynek przy ul. Mickiewicza 24. Przed I wojną światową mieściła się w nim Komenda Twierdzy Przemyśl.