Gmach dawnego Kolegium Jezuitów (do 1773 r.). Póżniej w budynku tym mieściły się m.in.:gimnazjum, szkoła wojskowa, szkoła filozoficzna, magazyny, szpital choleryczny. W 1948 r. w budynku tym słuchacze szkoły filozoficznej urządzili koszary gwardii narodowej. W gmachu tym gościli cesarz Franciszek Józef, Ferdynand I i Franciszek I. Od 1901 r. w budynku tym znajduje się Muzeum Diecezjalne.