Zachowane do dnia dzisiejszego magazyny żywnościowe z czasów I wojny światowej przy ul. Łukasińskiego. Na jednym z budynków widać jeszcze datę ich budowy (1897). Obecnie mieszczą się w nich hurtownie art. spożywczych i przemysłowych.