Budynek przy ul. Mickiewicza 16. Miłośnicy Twierdzy Przemyśl zapewne dobrze znają ten adres, gdyż przed I wojną światową mieściła się w nim Komenda Korpusu.