Klub Garnizonowy przy ul. Grodzkiej. Dawniej, bo już w XVI w. mieścił się tutaj klasztor sióstr Dominikanek. Później mieścił się tutaj m.in. szpital wojskowy. Po poddaniu twierdzy Przemyśl w 1915 r. przebywał tutaj Car Mikołaj II. Podczas II wojny światowej w budynku tym mieściło się główne stanowisko dowodzenia obroną miasta.