Dla starszych mieszkańców Przemyśla jedno z najbardziej złowrogich miejsc w mieście. Budynek przy ul. Krasińskiego. W czasie II wojny mieściła się w nim siedziba Gestapo. Po wojnie natomiast od 1944 - 1956 r. była to siedziba Służby Bezpieczeństwa.