Gmach dawnego seminarium greckokatolickiego przy ul. Basztowej. Po II wojnie światowej w budynku tym mieściły się placówki oświatowe. Obecnie mieści się w nim szereg instytucji publicznych (KRUS, ZOZ).